^Top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Asociaţia Urmaşii lui Neemia

Cel mai bun tip de conducător este cel ce face urmaşiDumnezeu are ceva special pentru dumneavoastră astăzi.
x

Sugar Bar contents go here

Pentru a fi lider al unui popor, nu este important cât de mult câştigi de pe urma acestui lucru, ci cât de mult slujeşti acelor oameni a căror conducător eşti. Vrei ca toţi să te asculte, dar te porţi ca un tiran cu ei; rezultatul va fi ascultare de frică şi la urmă vei fi urât şi alungat. Autoritatea nu se câştigă prin forţă şi impunerea tuturor ideilor personale, ci se câştigă arătând înţelegere faţă de nevoile altora şi făcând pe ceilalţi să înţeleagă ascultarea ca un lucru bun pentru el şi pentru cei din jur cu care convieţuieşte. Domnul Isus nu a avut o atitudine de a le impune ceva ucenicilor, ci El Însuşi a slujit. A avut autoritate faţă de ei prin dragoste şi slujire, dând un exemplu practic în acest sens...


Mai multe...


Sarbatorile Domnului Dumnezeu

 • Sabatul
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
 • 3 Şase* zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuinţele voastre.
 • * Exod 20:9; Exod 23:12; Exod 31:15; Exod 34:21; Lev 19:3; Deut 5:13; Luca 13:14;
 • Paştele
 • 4 Iată sărbătorile* Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la vremile lor hotărâte.
 • * Lev 23:2; Lev 23:37; Exod 23:14;
 • 5 În luna* întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului.
 • * Exod 12:6; Exod 12:14; Exod 12:18; Exod 13:3; Exod 13:10; Exod 23:15; Exod 34:18; Num 9:2; Num 9:3; Num 28:16; Num 28:17; Deut 16:1-8; Deut 16:13; Ios 5:10;
 • 6 Şi în* a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi Sărbătoarea Azimilor în cinstea Domnului; şapte zile să mâncaţi azimi.
 • * Exod 12:16; Num 28:18; Num 28:25;
 • 7 În ziua întâi, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.
 • 8 Şapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a şaptea să fie o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.’”
 • 9 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 10 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
 • 11 El să legene* snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat.
 • * Exod 29:24;
 • 12 În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, un miel de un an fără cusur;
 • 13 să adăugaţi la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar* de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, şi să aduceţi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.
 • * Lev 2:14-16; Lev 2:13;
 • 14 Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
 • Rusaliile
 • 15 De a doua zi* după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămâni întregi.
 • * Exod 34:22; Lev 25:8; Deut 16:9;
 • 16 Să număraţi cincizeci de zile, până* în ziua care vine după al şaptelea Sabat, şi atunci să aduceţi Domnului un nou** dar de mâncare.
 • * Fapte 2:1; ** Num 28:26;
 • 17 Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte şi într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii şi coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade* pentru Domnul.
 • * Exod 23:16; Exod 23:19; Exod 22:29; Exod 34:22; Exod 34:26; Num 15:17-21; Num 15:13; Num 28:26; Deut 26:1;
 • 18 Afară de aceste pâini, să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului şapte miei de un an, fără cusur, un viţel şi doi berbeci; să adăugaţi la ei darul de mâncare şi jertfa de băutură obişnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • 19 Să aduceţi şi un ţap*, ca jertfă de ispăşire, şi doi miei de un an, ca jertfă de** mulţumire.
 • * Lev 4:23; Lev 4:28; Num 28:30; ** Lev 3:1;
 • 20 Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte şi într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă şi cu cei doi miei: ele să fie închinate* Domnului şi să fie ale preotului.
 • * Num 18:12; Deut 18:4;
 • 21 În aceeaşi zi, să vestiţi sărbătoarea şi să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
 • 22 Când* vei secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi ce rămâne** de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”
 • * Lev 19:9; ** Deut 24:19;
 • Anul Nou
 • 23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 24 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
 • 25 Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.’”
 • Ziua Ispăşirii
 • 26 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 27 „În ziua* a zecea a acestei a şaptea luni, va fi Ziua Ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.
 • * Lev 16:30; Num 29:7;
 • 28 Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru.
 • 29 Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit* din poporul lui.
 • * Gen 17:14;
 • 30 Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi* nimici din mijlocul poporului lui.
 • * Lev 20:3; Lev 20:5; Lev 20:6;
 • 31 Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
 • 32 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.”
 • Corturile
 • 33 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 34 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
 • 35 În ziua întâi să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.
 • 36 Timp de şapte zile, să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta* zi, să aveţi o adunare sfântă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare** de sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.
 • * Num 29:35; Neem 8:18; Ioan 7:37; ** Deut 16:8; 2 Cron 7:9; Neem 8:18; Ioel 1:14; Ioel 2:15;
 • 37 Acestea* sunt sărbătorile Domnului, în care veţi vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă.
 • * Lev 23:2; Lev 23:4;
 • 38 Afară de aceasta*, să păziţi Sabatele Domnului şi să vă aduceţi darurile voastre Domnului, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile voastre făcute de bunăvoie.
 • * Num 29:39;
 • 39 În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, când veţi strânge roadele* ţării, să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de şapte zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă şi a opta să fie tot o zi de odihnă.
 • * Exod 23:16; Deut 16:13;
 • 40 În ziua întâi* să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de râu şi să vă bucuraţi** înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, şapte zile.
 • * Neem 8:15; ** Deut 16:14; Deut 16:15;
 • 41 În fiecare an să prăznuiţi* sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi.
 • * Num 29:12; Neem 8:18;
 • 42 Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi băştinaşii din Israel să locuiască în corturi,
 • * Neem 8:14-16; Neem 8:13;
 • 43 pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”
 • * Deut 31:13; Ps 78:5; Ps 78:6;
 • 44 Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt sărbătorile Domnului.
 • * Lev 23:2;
 •  
 

Calendar

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Site actualizat cu 3 luni în urmă
Urmasii lui Neemia Copyright © 2010 - 2018
Urmaşii lui Neemia PRchecker.info
Privacy Policy & Terms of Use All Rights Reserved